Datatilsynets kontaktperson

Dersom du har spørsmål som dreier seg om selve personvernombudsrollen og utøvelsen av denne så kan du ta kontakt med Datatilsynets koordinator for personvernombudene, fagdirektør Ove Skåra. Han kan også bistå deg i å knytte kontakt med andre personvernombud og lignende.