Datatilsynets kontaktperson

Dersom du har spørsmål som dreier seg om selve personvernombudsrollen og utøvelsen av denne så kan du ta kontakt med Datatilsynets koordinator for personvernombudene, fagdirektør Ove Skåra.

Postadresse:
Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum 
0105 Oslo 

Merk konvolutten "Personvernombud"

Spørsmål om tolking og forståelse av personvernlovgivningen må du rette til vår veiledningstjeneste.