Har virksomheten din plikt til å ha personvernombud?

Er du usikker på om virksomheten din har plikt til å ha personvernombud? Prøv vår forenklede trinn-for-trinn-veiledning nedenfor:

Må virksomheten din opprette personvernombud etter personvernreglene?

{{item.StepNumber}}. {{item.Title}}

Ditt svar {{item.Answer}}

Endre svar

{{currentObject.StepNumber}}. {{currentObject.Title}}

Definisjon av de viktigste begrepene:

Offentlig virksomhet: Kommune, fylkeskommune, departement, direktorat, tilsyn og andre statlige eller kommunale etater mm.

Sensitive personopplysninger: Dette kalles særlige kategorier personopplysninger i lovverket. Les om personopplysninger

Monitorering: Betyr her sporing (inkl. persontilpasset reklame), samt profilering og andre aktiviteter som kan analysere/forutsi enkeltpersoners preferanser, atferd eller holdninger.

Regelmessig: Dersom behandlingen av personopplysninger skjer løpende/jevnlig i en bestemt periode eller om den gjentas på bestemte tidspunkter.

Systematisk: Dersom behandlingen skjer etter et system eller en strategi, er forhåndsbestemt, organisert eller metodisk.

Hovedvirksomhet: Betyr her behandling av personopplysninger som en sentral del av det virksomheten holder på med.

Stor skala: Antall personer det behandles opplysninger om, mengden og omfanget av opplysningene, varigheten av behandlingen og det geografiske omfanget må vurderes.

Les mer utfyllende og se eksempler i artikkelen "Hvem må ha personvernombud?"