Hva ønsker vi å oppnå med sandkassen?

Formålet med sandkassen er å bidra til innovasjon av personvernetisk og ansvarlig kunstig intelligens. Sandkassen skal være en trygg havn for testing og bidra til å senke fallhøyden og risikoen forbundet med utvikling av nye KI-løsninger. I sandkassen kan prosjektdeltakerne, sammen med ansatte i Datatilsynet, avdekke eventuelle svakheter og sårbarheter på et tidlig stadium i prosessen. På den måten er det mulig å foreta nødvendige endringer i utviklingen før man har investert for mye tid, innsats og penger i en løsning som ikke vil kunne etterleve regelverket.

Basert på erfaringene som opparbeides i sandkassen, vil Datatilsynet lage eksempler og veiledningsmateriell som er til nytte for alle som ønsker å utvikle etisk og ansvarlig kunstig intelligens.

All informasjon om sandkassen er samlet på en egen temaside