Hvilke rettigheter har jeg som individ ved overføring av personopplysninger til USA?

EU har vedtatt nye regler som gjør det enkelt å overføre personopplysninger til USA. De amerikanske virksomhetene som deltar i dette rammeverket har påtatt seg en rekke forpliktelser: De skal behandle personopplysninger på en bestemt måte, og de skal tilby gratis og uavhengige klageordninger for individer. Dersom du mener at en amerikansk virksomhet ikke følger forpliktelsene sine, bør du først klage til virksomheten og eventuelt spørre hvilke klageordninger de har.

Under de nye reglene kan du klage til et uavhengig amerikansk organ dersom personopplysningene dine har blitt overført til USA og du mener at amerikansk etterretning har behandlet dem ulovlig. Du kan ta kontakt med en av datatilsynsmyndighetene i EØS for veiledning om hvordan du går frem.