Hva er egentlig en overføring?

Hva en overføring er, forklarer vi nærmere i veiledningen vår om overføring av personopplysninger til land utenfor EØS.

Merk at du også kan måtte forholde deg til overføringsreglene dersom du behandler data i EØS, men bruker en leverandør fra et land utenfra EØS som ikke har adekvansbeslutning. Dette kan du lese mer om i den samme veiledningen.