Hvordan kan jeg klage på NAVs behandling av mine personopplysninger?

Dersom du har klager på hvordan NAV behandler dine opplysninger, må du kontakte NAV.

Dersom NAV har behandlet opplysninger i strid med regelverket, skal dette behandles som avvik. NAV har selv plikt til å melde slike avvik til Datatilsynet.