Kan foreningen markedsføre egne produkter eller tjenester overfor medlemmene?

Foreningen kan markedsføre egne produkter og tjenester overfor sine medlemmer uten forhåndssamtykke fra deg som medlem. Du har imidlertid rett til å reservere deg mot slik markedsføring. Foreningen må informere deg om reservasjonsmuligheten, og har plikt til å respektere reservasjonen.