Har jeg som medlem i en forening krav på å få se hva de har registrert om meg?

Ja, det er en grunnleggende rett etter personopplysningsloven at du har rett til rett til innsyn i dine egne opplysninger. Det er kun få unntak fra regelen om innsynsrett, og disse vil sjelden være relevante for å nekte deg innsyn i medlemsopplysningene. Foreningen må eventuelt skriftlig begrunne avslaget på innsyn, og vise til relevant unntakshjemmel.