Kan lydopptak brukes som bevis i retten?

Hovedregelen er fri bevisførsel, med det finnes noen unntak. Det er domstolene som tar stilling til om lydopptak kan brukes som bevis i den enkelte sak.