Hvordan bestrider jeg et inkassokrav?

Får du et betalingskrav du mener er uriktig må du gjøre følgende:

Send et brev til inkassobyrået med kopi til den som opprinnelig krevde inn beløpet. Forklar hvorfor du mener kravet er feil (f.eks. «Beløpet ble betalt inn [DATO]», «fakturaen gjelder en vare jeg ikke har kjøpt»). Selv om du ringer eller skriver e-post, bør du også sende henvendelsen som vanlig brev. Dette er for å sikre at selskapet registrerer henvendelsen. Ta kopi av brevene du sender og svarene du får.

Dersom du nå får gjenpart fra et kredittopplysningsforetak der betalingskravet likevel er registrert, sender du kredittopplysningsforetaket et brev der du henviser til at du har bestridt fordringen. Send med en kopi av brevet du sendte til inkassobyrået.

Les mer om kredittvurdering