Når kan det bestilles en kredittvurdering av meg?

Den som bestiller en kredittvurdering av deg må kunne vise til et gyldig rettslig grunnlag. Det betyr at de må ha en gyldig grunn til å bestille det. Det finnes flere ulike rettslige grunnlag i personvernforordningen.

For kredittvurdering er interesseavveining det mest aktuelle rettslige grunnlaget. Denne bestemmelsen sier at det bare kan gjennomføres en kredittvurdering deg dersom dette er nødvendig for å oppfylle en berettiget interesse og at denne berettigede interessen overstiger hensynet til ditt personvern.
Les mer om kredittvurdering