Har jeg rett til å få vite hva som er registrert om meg hos et kredittopplysningsforetak?

Du har rett til å få vite hva kredittopplysningsforetaket har registrert om deg uten at dette skal koste deg noe. Du må da henvende deg direkte til kredittopplysningsforetaket.

Les mer om din generelle innsynsrett

Mer om kredittvurdering