Naboen min har satt opp et overvåkingskamera. Er det lov?

Har din nabo satt opp et overvåkingskamera for å overvåke sin egen eiendom, så har han i utgangspunktet rett til dette, fordi dette regnes som et privat formål som faller utenfor personopplysningsloven. Derimot, hvis kameraet også fanger inn din eiendom eller offentlig sted, vil slik overvåking være ulovlig.

I første omgang anbefaler vi at du går i dialog med naboen din der du forteller at det ikke er tillatt å montere kameraovervåkning som filmer andres eiendom eller offentlig sted. Du kan vise til denne veiledningen.  

Dersom dette ikke fører frem, finnes det flere måter du kan gå frem for å løse dette selv:

  1. Du kan vurdere å ta kontakt med konfliktrådet i din kommune. Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å håndtere konflikter.
  2. Du kan anmelde naboen din til politiet for krenkelse av ditt privatliv etter reglene i straffeloven (se straffeloven § 266). 
  3. Du kan gå til domstolene og kreve fjerning av kameraovervåkning som er i strid med personopplysningsloven. Det kan også være aktuelt å argumentere med at slik kameraovervåkning er i strid med naboloven § 2. Denne loven har regler som forbyr naboer å ha tiltak på eiendommen som er til urimelig ulempe for naboene.

Les mer om kameraovervåking