Hvordan skal overvåking med kamera varsles?

All overvåking skal varsles tydelig, slik at alle som overvåkes er klar over at den skjer.

Skiltene bør ha en størrelse og plassering som gjør dem lette å se. Man skal være klar over at området er overvåket. Dersom kameraovervåkingen omfatter lydopptak, skal dette også opplyses om.

Det skal gå fram av informasjonen hvem som er ansvarlig for overvåkingen, og hvilken type overvåking det er snakk om. Skjult overvåking er ikke tillatt.

Les om mer om denne og andre plikter ved kameraovervåking