Sikkerhetssertifiserer Datatilsynet IT-produkter eller -systemer?

Datatilsynet har ingen sertifiseringsordning. Vi kan gi råd og veiledning om hva som skal til for å oppfylle personopplysningslovens krav, og hva som gir godt personvern.

SERTIT v/Nasjonal sikkerhetsmyndighet gir informasjon om sikkerhetssertifisering av utstyr.