Hvordan kan jeg klage på NAVs behandling av mine personopplysninger?

Dersom du skal klage på hvordan NAV behandler opplysningene dine, må du kontakte NAV.

Dersom NAV har behandlet personopplysninger i strid med kravene til personopplysningssikkerhet, skal dette behandles som avvik. NAV har selv plikt til å melde slike avvik til Datatilsynet.