Jeg tror noen har snoket i pasientjournalen min. Hvem kan jeg klage til?

Dersom noen har sett i pasientjournalen din uten at det var nødvendig for å gi eller administrere helsehjelp til deg, kan det ha skjedd brudd på taushetsplikten.

Datatilsynet behandler ikke spørsmål om brudd på taushetsplikten. Du kan klage til vedkommendes arbeidsgiver, helsetilsynet i ditt fylke eller melde saken til politiet.