Jeg tror noen har snoket i pasientjournalen min. Hvem kan jeg klage til?

Dersom noen har sett i pasientjournalen din uten at det var nødvendig for å gi eller administrere helsehjelp til deg, kan det ha skjedd noe ulovlig.

Datatilsynet har ikke den faglige kompetansen som trengs for å vurdere hvilke ansatte som skal ha tilgang til hvilke opplysninger. Det gjør det vanskelig for oss å ta stilling til om det har skjedd et ulovlig oppslag i journal.

Hvis du har mistanke om at et helsepersonell har tilegnet seg informasjon om deg ulovlig, kan det meldes til arbeidsgiveren til personen du mistenker, statsforvalteren i fylket eller til politiet.