Jeg tror noen har snoket i det som står skrevet hos meg hos velferdstjenestene (f.eks. NAV eller barnevernet). Hvem kan jeg klage til?

Dersom noen har sett i det som står skrevet om deg uten at det var nødvendig for at vedkommende skulle utføre arbeidet sitt, kan det være brudd på taushetsplikten. 

Datatilsynet behandler ikke spørsmål om brudd på taushetsplikten. Du kan klage til vedkommendes arbeidsgiver, overordnet forvaltningsorgan eller melde saken til politiet.