Hvilke opplysninger kan NAV innhente og registrere om meg?

NAV har behov for en rekke opplysninger for å behandle søknader og krav. Folketrygdloven har bestemmelser om hvilke opplysninger en søker må gi og hvilke opplysninger NAV kan innhente. Kontakt NAV for råd og veiledning om regelverket i folketrygdloven.