Har jeg rett til å se hvem som har lest pasientjournalen min?

Ja, retten til innsyn etter pasientjournalloven § 18 gir deg også rett til innsyn i hvem som har lest i pasientjournalen din.