Har jeg rett til å se hvem som har lest pasientjournalen min?

Ja, pasientjournalforskriften § 14 gir deg rett til innsyn i loggen over hvem som har lest i pasientjournalen din.