Kan skolen ta i bruk gratis verktøy eller tjenester som Dropbox eller Google Apps?

Skolen må ta kontakt med skoleeier, som må gjøre en vurdering av tjenesten.

Les mer om virksomhetens plikter

Les mer om vurdering av personvernkonsekvenser