Kan foresatte fotografere barna på skolen eller i barnehagen?

Ja, foresatte kan fotografere eller filme barna sine på arrangementer i skolen eller barnehagen, slik som adventsfest, luciafeiring, fremføringer og lignende. Skolen/barnehagen står imidlertid fritt til å lage egne retningslinjer som er tilpasset forholdene på det enkelte stedet. Det kan for eksempel være fotoforbud.

Husk: Hvis bildene/filmen skal publiseres og det er med andre barn på bildene/filmen, må dere ha samtykke fra disse barnas foresatte først.

Les veiledningen vår om bilder av barn. Den inneholder også tips til hva som kan stå i en samtykkeerklæring