Kan skolen/barnehagen filme og fotografere barna?

Barnehager og skoler er ansvarlige for bilder som tas i deres regi. Allerede før bildet i det hele tatt tas, må de ha et samtykke fra de foresatte. Det er et krav at det kommer tydelig frem i samtykkeskjemaet hva de foresatte faktisk samtykker til.

Dette gjelder både dersom bildene bare skal brukes internt eller dersom de skal deles. Det gjelder uavhengig av om bildene skal deles på virksomhetens hjemmeside (med eller uten passord), en blogg, på sosiale medier eller andre nettsider. Det gjelder også uavhengig om bildene publiseres åpent, i lukkede grupper eller via epost. Samtykke fra de foresatte må alltid være på plass.

Les veiledningen vår om bilder av barn. Den inneholder også tips til hva som kan stå i en samtykkeerklæring