Hvor lenge kan skolen lagre personopplysninger om en elev?

Hvor lenge det er lov til å lagre opplysninger om elever i skolen er avhengig av om hva som er formålet med at opplysningene ble registrert, og om de er arkivpliktige. Arkivpliktige opplysninger blir lagret på ubestemt tid i kommunen/fylkeskommunens arkiv. 

Dersom en elev for eksempel har fått merknader for orden som skal ligge til grunn for vurdering av ordenskarakter, og konklusjonen blir at ordenskarakteren ikke skal settes ned, så bør merknadene slettes. Formålet, nemlig å ha grunnlag for å vurdere ordenskarakteren, er da oppnådd.

Les mer om formål og virksomhetens plikter