Hvilket ansvar har skolen eller barnehagen for publisering av barna/elevene i pressen?

Journalistisk virksomhet er unntatt store deler av personopplysningsloven. Alle journalister må følge "Vær varsom-plakaten", som blant annet har retningslinjer om intervju av barn.

Skolen og barnehagen har imidlertid ansvar for det som skjer der og for delingen av opplysninger de har samlet inn. Dersom det skal tas bilder av elever til journalistiske formål på skole eller i barnehage, må de ansvarlige i virksomheten sørge for å hente inn samtykke fra både foresatte og de aktuelle elevene. Samtykket bør være skriftlig. Datatilsynet anbefaler dessuten at elevenes fulle navn ikke knyttes til bilde.

Les mer om bilder av barn i veiledningen vår. Der er det også noen tips til hva en samtykkeerklæring bør inneholde