Hva slags personopplysninger kan en læringsplattform inneholde?

Hva slags personopplysninger et informasjonssystem kan inneholde, er avhengig av formålet med systemet og sikkerhetsnivået. Formålet er avgjørende fordi det ikke er lov å registrere flere eller andre opplysninger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med registreringen. Sikkerhetsnivået er avgjørende fordi registrering av sensitive personopplysninger krever høyere sikkerhet.

Hvis formålet med bruk av læringsplattform er formidling, besvarelse og retting av elevarbeider, og sikkerhetsnivået er tilpasset behandling av denne type opplysninger, så vil det for eksempel ikke være adgang til å lagre individuelle opplæringsplaner (IOP) her.

Les mer om formål og virksomhetens plikter