Hvordan er reglene for bruk av fotograf i skoler/barnehager?

Skolefoto er en av flere anledninger hvor det er aktuelt å ta bilder i skolesammenheng, og stadig flere barnehager benytter seg også av ekstern fotograf. Et portrettbilde er imidlertid en personopplysning. Klassebilder eller gruppebilder defineres også som portrettbilder.

For å kunne ta et bilde og bruke det lovlig, for eksempel i en skolekatalog, må et samtykke innhentes på forhånd enten fra de foresatte (dersom eleven er mindreårig) eller fra eleven selv. En skole eller barnehage kan ikke gi et samtykke på vegne av barna til at det blir tatt bilder. 

Skolen/barnehagen må utarbeide samtykkeskjema for signering der et av valgene bør være om man ønsker å benytte seg av fotograf. Dersom de foresatte ikke ønsker at det skal tas bilder, skal barnet eller de foresattes kontaktopplysninger heller ikke sendes til fotografen. 

Les mer om:

Forbrukertilsynet har laget åtte krav som forbrukerlovgivningen stiller til markedsføring av skole- og barnehagefotografering (forbrukertilsynet.no)