Kan skolen/barnehagen legge ut bilder av barna på nett?

Bilder av elever er personopplysninger. Dersom skolen eller barnehagen ønsker å ta eller dele bilder av barnet krever det samtykke.

Les vår veiledning om bilder av barn. Den inneholder også tips til hva som kan stå i en samtykkeerklæring