Kan skolen/barnehagen legge ut bilder av barna på nett?

Bilder av elever er likestilt med personopplysninger. Dersom skolen eller barnehagen ønsker å ta eller dele bilder av barnet krever det samtykkke fra barnets foresatte dersom barnet er under 15 år.

Les mer: