Kan skolen overvåke elevenes IKT-bruk?

Skoleeieren har plikt til å etablere sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert bruk av informasjonssystemet og for å gjøre det mulig å oppdage forsøk på slik bruk. Derfor må for eksempel nettrafikk logges i brannmur og nettfilter, men det er viktig at loggene brukes kun for å administrere systemet og for å avdekke eller oppklare brudd på sikkerheten i systemet. Verktøyene skal ikke brukes til andre formål som å overvåke og kontrollere elevene på en skole.

Det kan være hensiktsmessig å overvåke og begrense nettilgang for elever ved eksamensgjennomføring. I de tilfellene er det viktig å gi god informasjon i forkant av eksamen om hva som gjøres fra skolens side, hva elevene må gjøre og hvor lenge loggene lagres.

Skolene må informere om hva de logger i nettverket, nettfilter og brannmur. Det må også informeres om hva formålet med loggingen er, hva loggingen brukes til, om det er identifiserende eller avidentifiserte opplysninger, hvem som har tilgang til loggene, hvor lenge loggene lagres, samt begrunne lengden på lagringstid. Det vil også være positivt om skolen forteller hva de ikke bruker loggene til.

Informasjon om logging kan stå i en personvernerklæring på skolens nettsider, i IKT-avtaler og i IKT-reglement.