Kan skolen loggføre og kontrollere elevenes internettbruk?

Hvis formålet med loggføringen er å kontrollere sikkerheten i datasystemet, trenger ikke skolen samtykke fra elever eller foresatte. Ved andre formål må skolen vurdere konkret om de har rettslig grunnlag og oppfyller personvernregelverkets andre krav for loggføringen.

Skolen skal uansett informere elevene tydelig om at de legger igjen spor etter seg når de bruker maskinene. Det skal også opplyses om at sporene vil bli undersøkt, og hvorfor skolen gjør dette.