Hvilket ansvar har skolen for publisering av elevene i pressen?

Journalistisk virksomhet er unntatt store deler av personopplysningsloven. Alle journalister må følge "Vær varsom-plakaten", som blant annet har retningslinjer om intervju av barn.

Dersom du skal ta bilder av elevene til journalistiske formål, må skolen sørge for å innhente samtykke fra de foresatte til de aktuelle elevene dersom elevene er under 15 år. Samtykket bør være skriftlig. Datatilsynet anbefaler dessuten at elevenes fulle navn ikke knyttes til bilde.

Vi har laget noen tips til hva en samtykkeerklæring bør inneholde