Hvem skal melde fra om avvik?

Det er den behandlingsansvarlige som er pliktig og ansvarlig for å melde inn avvik. Ofte vil personvernombudet bli konsultert i slike situasjoner, og det kan kanskje også være naturlig at ombudet melder inn avvik til Datatilsynet. Det er altså opp til hver enkelt virksomhet å selv bestemme hvem som skal melde inn avvik.

Les mer om avviksbehandling

Les mer om personvernombudets oppgaver