Hvilke regler gjelder for internkontroll?

I personvernregelverket er det en plikt å etablere internkontroll. Internkontroll er rutiner som skal dokumenteres og være gjenfinnbare i virksomheten og hos eventuelle databehandlere.

Les mer om etablering av internkontroll