Internkontroll

  • I personvernregelverket er det en plikt å etablere internkontroll. Internkontroll er rutiner som skal dokumenteres og være gjenfinnbare i virksomheten og hos eventuelle databehandlere.

    Les mer om etablering av internkontroll

  • Vi har laget en veileder som går gjennom alle kravene i personvernregelverket, og gir deg en oversikt over hvordan du skal etablere internkontroll.

    Les vår veileder om internkontroll