Hva er innebygd personvern (Privacy by Design)?

Innebygd personvern, eller Privacy by Design, betyr at det tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et system eller en løsning.

Les våre syv steg til innebygd personvern

Les om programvareutvikling med innebygd personvern