Er innebygd personvern lovpålagt?

Ja, dette er lovpålagt og er et krav som stilles til behandlingsansvarlige i artikkel 25 i personvernforordningen.

Les våre syv steg til innebygd personvern

Les om programvareutvikling med innebygd personvern