Kan jeg sende konfidensielle personopplysninger til mine kunder på e-post dersom kundene samtykker til det?

Det er ikke mulig for kunden å samtykke seg bort fra reglene om informasjonssikkerhet. En virksomhet er pålagt å sikre personopplysninger tilstrekkelig. Dersom det er personopplysninger som krever sikring av konfidensialitet, skal overføringen normalt krypteres.

Les mer om kryptering