Hvordan skal den behandlingsansvarlige sikre at databehandleren ivaretar sin taushetsplikt?

Den behandlingsansvarlige må sørge for at taushetsplikten er ivaretatt i databehandleravtalen. I tillegg har databehandleren en selvstendig plikt til ivareta informasjonssikkerheten som betyr at de må sørge for konfidensialitet for opplysningene.

Les mer om databehandleravtale