Hva må virksomheter som oppretter kunderegistre ta hensyn til?

Virksomheten må sørge for at ikke uvedkommende får tilgang til opplysningene i kunderegistret. Det er også viktig at opplysningene alltid er korrekte. Før virksomheten oppretter et register må den gjøre en risikovurdering.

Man skal ikke lagre opplysningene lenger enn nødvendig og bare beholde de opplysningene som er nødvendige for kundeforholdet.

Les om risikovurdering

Les om internkontroll og informasjonssikkerhet

Få oversikt over alle pliktene virksomheten har etter personvernregelverket