Godkjenner Datatilsynet produkter, leverandører eller IT-løsninger?

Nei. Datatilsynet gir kun råd og veiledning om hva virksomheter må eller bør ta hensyn til ved valg av produkter, leverandører eller IT-løsninger. Virksomheten er selv ansvarlig for å følge pliktene i personopplysningsloven.

Les mer om pliktene en virksomhet har ved behandling av personopplysninger