Er Virtual Private Network (VPN) tilstrekkelig for flytting av personopplysninger?

Ja, i de fleste tilfeller vil dette være greit. Samtidig stiller personopplysningsloven krav om at den behandlingsansvarlige skal ha gjennomført en risikovurdering av løsningen og iverksatt nødvendige tiltak. Dette er for å sikre at opplysningene er tilstrekkelig beskyttet.

Les Datatilsynets veileder om risikovurdering.