Kan fødselsnummer stå utenpå et brev?

Nei, fødselsnummer kan ikke stå utenpå brev eller andre postsendinger - det skal ikke kunne leses utenpå brevet eller gjennom konvoluttvinduet.

Det er heller ikke lov å benytte en tallkombinasjon som er en omskrivning av fødselsnummeret, som for eksempel personnummeret først og fødselsdatoen til slutt.

Les mer om fødselsnummer