Hva må arbeidsgiver ta hensyn til ved gjennomføring av undersøkelser blant ansatte?

Før arbeidsgiver kan gjennomføre en undersøkelse blant ansatte må formålet med undersøkelsen være klart definert for de ansatte, det må avklares om det er nødvendig å samle inn personidentifiserende opplysninger, og i hvilken grad det skal brukes åpne merknadsfelt. Hvis det behandles personidentifiserbare opplysninger må arbeidsgiver sørge for å ha et rettslig grunnlag for behandlingen. For at samtykke skal kunne utgjøre et rettslig grunnlag må kravet til frivillighet være oppfylt.

Les om undersøkelser blant ansatte her