Hvilke opplysninger kan headhuntere og rekrutteringsbyråer kreve?

Headhuntere eller konsulenter i rekrutteringsbyråer kan innhente samme typer opplysninger som arbeidsgiveren i en ansettelsessituasjon. Reglene om rett til innsyn i opplysninger om en arbeidssøker hos arbeidsgiveren, gjelder også for rekrutteringsbyråene og headhunterene.

Les mer om hva som kan lagres i en personalmappe

Les mer om personvern på arbeidsplassen