Kan min arbeidsgiver publisere opplysninger om meg på intra- eller internett?

Opprettelse av en intern kontaktdatabase for hele virksomheten som inneholder medarbeidernes navn, telefonnummer e-postadresse slik at ansatte kan komme i kontakt med deres kollegaer er lovlig.

Det er også normalt lov å publisere visse opplysninger som er knyttet til arbeidsforholdet på Internett, som for eksempel navn, ansvarsområde, internt telefonnummer og e-postadresse.

Bilder vil normalt kreve samtykke. Les mer om publisering av bilder av ansatte