Kan arbeidsgiveren kreve rusmiddeltest eller opplysninger om ansatte i AKAN-program?

Dersom de ansatte deltar i et AKAN-program eller på annen måte har inngått en avtale med arbeidsgiveren om testing på bakgrunn av et erkjent rusmiddelproblem, vil avtalen som er inngått sette grenser for hvilke opplysninger den ansatte må gi fra seg, samt hvilke tester som kan gjennomføres.

Arbeidsgiveren kan likevel ikke tvinge arbeidstakere til å gi fra seg blodprøve eller urinprøve mot deres vilje.

Les mer om personvern på arbeidsplassen