Kan arbeidsgiver kontrollere når arbeidstakerne kommer og går fra jobb?

Arbeidsgiveren kan kreve at de ansatte registrerer seg når de kommer på jobb om morgenen og når de går om ettermiddagen. Det kan også kreves at de registrerer seg ut på forskjellige koder dersom de forlater arbeidsplassen i avtalt arbeidstid, for eksempel for å gå til eksterne møter, tannlegen eller lignende.

Les mer om personvern på arbeidsplassen