Kan arbeidsgiveren kreve en personlighetstest under jobbintervjuet?

Arbeidsgiveren kan be om, men ikke kreve, at du gjennomfører en personlighetstest under et jobbintervju. Du har alltid mulighet til å si nei til en personlighetstest, men dette kan innebære at du ikke får jobben. Arbeidsgiveren, enten det gjelder en personlighetstest eller under et vanlig intervju, har noen begrensninger for hva han kan spørre om. Opplysningene som avgis må slettes når ansettelsesprosessen er ferdig.

Les mer om personvern på arbeidsplassen