Kan arbeidsgiver bruke GPS til å registrere hvor arbeidstakeren er til enhver tid?

Hvorvidt arbeidsgiver har adgang til å behandle opplysninger om lokasjonsdata er avhengig av hva som er formålet og hvilke interesser arbeidsgiver har i å innføre et slikt tiltak. Hensynet til effektiv ressursfordeling av transportoppdrag og ansattes sikkerhet kan være legitime interesser som gir anledning til å benytte GPS. Arbeidsgiver kan også være rettslig forpliktet til å installere sporingsteknologi. Behandlingen må uansett være nødvendig og proporsjonal.

Les mer om  overvåking av ansattes biler