Mine personopplysninger er tilgjengelige for mange på min arbeidsplass. Hvem er det som skal ha tilgang til mine opplysninger?

Det er kun de medarbeiderne i virksomheten som har et tjenstlig behov som skal ha tilgang til dine personopplysninger. Det betyr at medarbeidere som ikke har en saklig grunn til å se opplysningene, heller ikke skal ha tilgang.

Dette er ikke til hinder for at medarbeideres kalendre er synlige for alle innad på en arbeidsplass, forutsatt at alle medarbeiderne er klar over dette.

Les mer om personvern på arbeidsplassen