Hvem er det som skal ha tilgang til personopplysningene mine på arbeidsplassen?

Det er kun de medarbeiderne i virksomheten som har et tjenstlig behov som skal ha tilgang til personopplysningene dine. Det betyr at medarbeidere som ikke har en saklig grunn til å se opplysningene, heller ikke skal ha tilgang.

Medarbeideres kalendre kan være synlige for alle innad på en arbeidsplass, forutsatt at alle medarbeiderne er klar over dette.

Les mer om personvern på arbeidsplassen